mes turime geriausią sprendima jūsų problemai.

Šeimos teisė

Tvarkome iškilusias šeimynines teisines problemas ir patariame, kaip užkirsti kelią jų atsiradimui ateityje: ruošiame jūsų vedybinę sutartį, padedame nutraukti santuoką (abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu, dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės), pasidalyti santuokoje įgytą turtą, santuokoje įgytą turtą pripažinti asmenine nuosavybe, priteisti išlaikymą ar alimentus bei pakeisti jų dydį, nustatome ar nuginčijame tėvystę.

Darbo teisė

Konsultacijos darbdaviams-darbuotojams darbo teisės klausimais, darbo sutarčių parengimas, jų vykdymas, konsultacijos dėl darbo sutarčių tinkamumo ar nutraukimo. Tarpininkavimas darbdavių-darbuotojų interesams ikiteisminiuose bei teisminiuose konflik

Paveldėjimo teisė

Siūlome teisinę pagalbą paveldėjimo pagal įstatymą, paveldėjimo pagal testamentą, palikimo priėmimo, atsakomybės už palikėjo skolas, įpėdinių savitarpio santykių bei kitas paveldėjimo teisės problemas. Konsultacijos teisminiuose ginčuose paveldėjimo teisės bylose.

Įmonių teisė

Konsultuojame steigiant visų rūšių privačius-juridinius asmenis. Tvarkome juridinio asmens veikloje naudojamus dokumentus, taip pat– akcininkų sprendimus, direktoriaus įsakymus, susirinkimo protokolus, keičiame įstatus, rengiame kitus reikalingus dokumentus. Konsultacijosįmonių reorganizavimo (sujungimas, prijungimas, padalijimas, išdalijimas), bankroto ir restruktūrizavimo problemomis.

Prievolių teisė

Gelbstime klientų interesus prievolių vykdymo klausimais: konsultuojame dėl tinkamo prisiimtų prievolių vykdymo, prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių (laidavimas, hipoteka, įkeitimas ir kita) sudarymo, reikalavimo perleidimo, atstovaujame ginčuose dėl prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo, civilinės atsakomybės taikymo. Tvarkome kreditorių-skolininkų interesus.

Administracinė teisė

Konsultacijos administraciniais teisės klausimais. Žodinės konsultacijos, analizė rūpimais klausimais ar teisės aktais, prašymai, skundai dėl neteisėtų valstybės institucijų, tarnautojų-pareigūnų veiksmų bei neveikimo, ginčų nagrinėjimas ikiteismine tvarka bei teismuose.

Sutarčių teisė

Parengiame jūsų verslui vykdyti reikalingus kontraktus, kurie užtikrins tinkamą interesų apsaugą, teikiant paslaugas, tiekiant prekes klientams. Peržiūrime sutartis, kurias ketinate pasirašyti, teikiame pastabas. Pirkėjams pageidaujant, dalyvaujame derybose dėl kontraktų formavimo.

Skolų išieškojimas

Visapusiška pagalbą skolų išieškojimo procesuose. Pagalba ikiteisminių skolos(-ų) išieškojime bei skolos(-ų) išieškojimas teismo keliu. Pageidaujant, vykdome skolų atsiradimo prevenciją (priminimų klientams siuntimas, skambučiai). Atstovaujame jūsų interesams, jei esate skolininkas: peržiūrime dokumentus-sutartis bei įvertintiname skolos(-ų) teiginius-grįstumą.

Transporto teisė

Kontraktų peržiūrėjimo, derinimo, parengimo paslaugos. Atstovaujame vežėjams, ekspeditoriams, krovinių gavėjams ir siuntėjams bei jų interesams derybose ir teisminiuose ginčuose. Užtikriname CMR konvencijos suteiktų teisių ir pareigų įgyvendinimą(-us).

Vykdomieji procesai

Atstovavimo paslaugos skolininkams-išieškotojams vykdymo procese. Konsultacijos antstolių atliekamų vykdymo veiksmų pagrįstumas, terminų laikymasis. Prašymų, skundų ar kitų vykdymo procese reikalingų pateikti dokumentų paruošimas. Dalyvavimas derybų su išieškotojais, taip pat – skolininkais procese.

PARTNERIAI

TEISINIAI PATARIMAI