bdar

BDAR

Asmens duomenų apsauga
Asmens duomenų apsauga

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas   tai Europos parlamento ir tarybos reglamentas, kuriame apibrėžiami asmens duomenų apsaugos principai, jų panaudojimo tvarka, atsakomybės už asmens duomenų apsaugos pažeidimus ir kitos nuostatos. Šio reglamento privalo laikytis fiziniai asmenys, įmonės ir organizacijos, tvarkydamos ne tik Lietuvos, bet ir ES šalių piliečių duomenis.

Be abejo, dažniausiai su asmens duomenų apsaugos klausimais susiduria įmonės. Tuomet be kvalifikuotos pagalbos kartais sunku priimti teisingus sprendimus. Pirmiausia, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas apima labai daug aspektų. Įmonėms verta atsižvelgti, kad kai kuriais atvejais asmens duomenimis laikomi ne tik vardai, pavardės, asmens kodai, bet ir elektroniniai paštai ar IP adresai. Tam, kad įmonė tvarkytų šiuos duomenis nepažeidžiant įstatymų, būtina ne tik išmanyti duomenų apsaugos tvarkas, bet ir tinkamai vesti įmonės dokumentaciją, atlikti reikiamus pakeitimus ir pan.

Visas šias užduotis verta patikėti asmens duomenų apsaugos pareigūnui. Šis specialistas koordinuoja visus su asmens duomenų apsauga susijusius procesus ir atlieka  veiksmus, kurių reikia siekiant, kad įmonėje asmens duomenys būtų tvarkomi tinkamai. Tuomet įmonės darbuotojai ne tik išvengs bereikalingų rūpesčių, bet ir išnyks tikimybė patirti nemalonumų, susijusių su duomenų apsauga. Beje, su asmens duomenų apsauga susiję nemalonumai, kartais sukelia rimtų nesklandumų, tokių kaip didelės piniginės baudos įmonėms, sutrikdyta įmonės veikla, o kai kuriais atvejais  – netgi teisminiai procesai.

Mes teikiame profesionalią asmens duomenų apsaugos pagalbą šiais klausimais:

  • Įmonių auditas. Atliekamas auditas, kurio metu tikrinama dokumentacija, susijusi su asmens duomenų apsauga.
  • Dokumentų rengimas. Asmens duomenų apsaugos dokumentų rengimas, esančių dokumentų koregavimas.
  • Klaidų šalinimas. Įmonėje aptiktų su asmens duomenų apsauga susijusių klaidų šalinimas priimant tinkamiausius sprendimus.
  • Tarpininkavimas. Įmonės atstovavimas su asmens duomenų apsauga susijusiuose klausimuose bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis (įmonėmis, valstybinėmis institucijomis ir kt.)
  • Konsultacijos. Klausimų sprendimas, rekomendacijos ir  konsultacijos asmens duomenų apsaugos srityje.
  • Dokumentų rengimas. Tinkamam asmens duomenų tvarkymui reikalingų dokumentų rengimas ir atnaujinimas.