SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS

Turinys

Skolų išieškojimas

SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS

Kreditoriams skolų išieškojimas iš pirmo žvilgsnio dažniausiai atrodo sudėtingas ir painus procesas. Tačiau tai ne visiškai teisinga nuostata. Ar Jūsų paskolintus ir negrąžintus pinigus galima išieškoti greitai ir lengvai priklauso nuo šių kriterijų:

➢     Aplinkybių, tokių kaip skolininko pozicija, skolininko gyvenamoji vieta Lietuvoje ar užsienyje ir pan.

➢     Pasirenkamo skolos išieškojimo būdo (ikiteisminis ar teisminis skolų  išieškojimas)

➢     Skolos išieškojimą koordinuojančių teisininkų pastangų ir patirties

Nesvarbu, ar Jūsų atveju efektyvus būtų ikiteisminis skolų išieškojimas, ar visgi palankiau rinktis teisminius kelius, mes pasirengę padėti Jums rasti geriausius sprendimus. Tam, kad atgautumėte skolą greitai ir sklandžiai, pirmiausia susisiekite su mumis.

Skambinkite +37069958827

Lietuvos teisinėje sistemoje taikomi du skolų išieškojimo būdai – ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas. Mes, turėdami patirties abiejose skolų išieškojimo srityse, dažnai girdime klausimą „Kuris iš šių būdų yra geresnis?“ Vienareikšmiško atsakymo deja, nėra. Kiekviena situacija yra individuali, todėl pirmiausia įvertiname aplinkybes, kreditoriaus lūkesčius, skolininko poziciją.

Ikiteisminis skolų išieškojimas dažniausiai pasirenkamas kai:

●      Skola nėra labai didelė

●      Skola nėra susidariusi labai seniai, jai nėra suėjęs senaties terminas

●      Žinoma skolininko gyvenamoji vieta, tarp skolininko ir kreditoriaus vyksta bendravimas

●      Nėra pradėti jokie teisminiai procesai dėl skolos išieškojimo

●      Yra neginčijami skolą įrodantys dokumentai

Teisminis skolų išieškojimas dažniausiai pasirenkamas kai:

●      Skola yra labai didelė

●      Skola yra susidariusi seniai, jai galioja senaties terminas

●      Nežinoma skolininko gyvenamoji vieta, nėra bendravimo tarp skolininko ir kreditoriaus, skolininkas nepripažįsta skolos fakto

●      Yra pradėti teisminiai skolos išieškojimo procesai ar galiojantys teismo sprendimai

●      Yra neginčijami skolą įrodantys dokumentai

Apibendrinant galima sakyti, kad ikiteisminis skolų išieškojimas yra efektyvus, kai nėra svarbių skolos išieškojimą sunkinančių aplinkybių. Žinoma, skolos išieškojimas ikiteisminiu keliu gali duoti gerus rezultatus net ir esant sudėtingesnei situacijai. Na, o priešingu atveju, jei šis lengvesnis būdas neduoda rezultatų, parengti dokumentus teismui galima bet kada. Tad mes savo klientams dažniausiai rekomenduojame pirmiausia rinktis greitesnį ir paprastesnį ikiteisminį skolų išieškojimą.

Ikiteisminis skolu isieskojimas

Ikiteisminis skolų išieškojimas

Kaip tai vyksta?

Norėdami, kad būtų pradėtas ikiteisminis skolų išieškojimas, pirmiausia susisiekite su mumis ir sutarsime Jums patogų vizito laiką. Susitikimo metu aptarsime skolos išieškojimo galimybes, Jūsų lūkesčius, peržiūrėsime dokumentus, sudarysime skolos atgavimo planą bei pasirašysime paslaugų teikimo sutartį. Sudarant sutartį Jums nereikės mokėti jokio išankstinio mokesčio už paslaugas. Mes dirbame dėl rezultatų, todėl apmokėjimas už paslaugas atliekamas tik tada, kai skolų išieškojimas su mūsų pagalba būna sėkmingai baigtas.

Jau po pirmojo susitikimo pradedame skolos išieškojimo veiksmus. Skolininkui siunčiami raštiški raginimai atsiskaityti, jis informuojamas apie skolos negrąžinimo pasekmes  bei nuolat kontaktuojama su skolininku ir kreditoriumi. Kai kuriais atvejais, jei toks sprendimas tenkina abi puses, gali būti taikomas skolos grąžinimas dalimis. Tokiais atvejais parengiame skolos grąžinimo dalimis dokumentus, sudarome mokėjimo grafiką  ir prižiūrime įmokų mokėjimo procesą visą skolos grąžinimo laikotarpį.

Kuo naudingas ikiteisminis skolų išieškojimas:

➢       Nereikia mokėti jokio išankstinio mokesčio, o už mūsų paslaugas atsiskaitoma, kai skola pilnai išieškota

➢       Greitesnis procesas be teismo procesų laukimo ir teisminių dokumentų rengimo

➢       Veiksmai  pradedami vos pasirašius paslaugų teikimo sutartį

➢       Ikiteisminis skolų išieškojimas emociškai nevargina klientų, visais procesais rūpinasi mūsų teisininkai

➢       Plačios alternatyvos: kreditoriui ir skolininkui sutinkant galimybė vietoj skolos įkeisti skolininko turtą, skolininkui pasirašyti vekselį ar priimti kitus derybinius sprendimus

Norite atgauti skolą ikiteisminiu keliu? Jau šiandien kreipkitės į mus!

Teisminis skolu isieskojimas

Teisminis skolų išieškojimas

Kaip tai vyksta?

Jei vienintelis skolos susigrąžinimo būdas yra teisminis skolų išieškojimas, pirmiausia Jums reikalinga mūsų teisininko konsultacija. Jos metu peržiūrėsime Jūsų turimus su skola susijusius dokumentus, įvertinsime  aplinkybes, lūkesčius, sudarysime veiksmų planą bei pasirašysime paslaugų teikimo sutartį. Pirmosios konsultacijos metu galime įvardinti preliminarią paslaugų kainą. Galutinė suma priklauso nuo proceso eigos, teisininkų atliktų veiksmų sudėtingumo, kiekio ir pan. Bet kuriuo atveju, šios ir kitos (teismui mokamas žyminis mokestis) išlaidos gali būti priteistos apmokėti atsakovui (skolininkui).

Po to, kai pasirašoma paslaugų teikimo sutartis, mes nedelsiant pradedame rengti teismo procesui pradėti reikiamus dokumentus. Poreikiui esant gauname reikalingas pažymas, susisiekiame su kitais specialistais bei parengiame skolos išieškojimo ieškinį. Turint skolos faktą patvirtinančius  dokumentus  bei nesant jokioms sunkinančioms aplinkybėms,  sėkminga teisminio proceso baigtis, galima sakyti, garantuota. Teisminis skolų išieškojimas gali būti vykdomas skolininkui net nedalyvaujant, todėl net jei nepavyksta susisiekti su skolininku, jis vis tiek bus įpareigotas skolą grąžinti. Esant poreikiui mūsų teisininkai atstovauja kreditorių teisme, o išduotus vykdomuosius dokumentus dėl priverstinio skolos išieškojimo pristato antstoliui.

Kuo naudingas teisminis skolų išieškojimas:

➢       Nesukelia jokių rūpesčių kreditoriui – dokumentus parengia bei kreditorių atstovauja teisme mūsų teisininkai

➢       Jokios galimybės skolininkui negrąžinti skolos, priverstinis skolos išieškojimas pradedamas pristačius teismo sprendimą antstoliui

➢       Galimybė išieškoti skolą net ir esant sudėtingai situacijai – skolininkui gyvenant užsienyje, neturint pajamų (turto konfiskavimas) ir pan.

➢       Galimybė atgauti su skolos išieškojimu susijusias išlaidas, kurios išieškomos iš skolininko

Norite atgauti skolą teisminiu keliu? Mes pasiruošę Jums padėti!

Skolu isieskojimas be iseities

Nėra padėties be išeities!

Dažnai kreditoriai delsia kreiptis į specialistus, manydami, kad jų situacija yra problematiška ir skolų išieškojimas iš skolininkų sukels daugiau rūpesčių nei naudos. Negana to, kartais vadovaujamasi nuomone, kad išeiškoti senas skolas ar rasti skolininką nežinant jo gyvenamosios vietos yra neįmanoma misija. Mes galime drąsiai paneigti šiuos gandus. Mūsų patirties dėka vadovaujamės kiek kitokiu požiūriu – nėra padėties be išeities! Na, o galimų išeičių labirinte visuomet stengiamės rasti lengviausią  ir greičiausią išėjimą.

Dažniausiai kreditoriams nerimą

keliančios situacijos

Skolu isieskojimas uzsenyje

Užsienyje gyvenantis skolininkas

Prisipažinsime, skolų išieškojimas iš kitose valstybėse gyvenančių skolininkų yra kiek sunkesnė užduotis, nei atgauti skolą iš LR gyventojo. Pagrindiniai šiuo metu galiojantys teisiniai mechanizmai tokių skolų išieškojimui yra ES reglamentas, nustatantis naujas banko sąskaitų blokavimo procedūras Europos Sąjungoje, Europos mokėjimo įsakymas bei Europos vykdomasis raštas.

●       Europinis sąskaitų blokavimo įsakymas (ESBĮ)

Pasinaudojus ESBĮ vienos ES šalies teismui sudaroma galimybė areštuoti lėšas skolininko banko sąskaitoje, kuri yra kitoje ES šalyje. ESBĮ galima naudotis tik tarpvalstybinėse bylose, kai procedūrą vykdantis teismas arba kreditoriaus nuolatinė gyvenamoji vieta yra vienoje valstybėje narėje, o kreditoriaus banko sąskaita – kitoje.

ESBĮ kaip pagrindu, pagal kurį vykdomas skolų išieškojimas galima  pasinaudoti šiais būdais:

➢       prieš kreditoriui pradedant teismo procesą prieš skolininką dėl bylos esmės arba bet kuriame šio proceso etape, kol nėra paskelbtas teismo sprendimas arba nėra patvirtinta taikos sutartis

➢       po to, kai kreditoriui išduotas teismo sprendimas, sudaryta taikos sutartis arba išduotas autentiškas dokumentas, pagal kurį reikalaujama, kad skolininkas sumokėtų kreditoriaus reikalavimo sumą.

Jei nusprendžiame, kad skolų išieškojimas iš užsienyje gyvenančio skolininko bus efektyviausias ESBĮ pagrindu, atstovaudami kreditorių teismui, kuriame vyksta teismo procesas ar priimtas sprendimas, pateikiame specialios tipinės formos prašymą. Procedūra greita ir ji įvykdoma skolininkui nepranešant. Dėl tokio netikėtumo skolininkai negali lėšų perkelti, paslėpti arba išleisti.

●       Europos mokėjimo įstatymas (EMĮ)

EMĮ yra supaprastinta procedūra, taikoma tarpvalstybiniams piniginiams reikalavimams, kurių atsakovas nenuginčija. Norint, kad skolų išieškojimas būtų  vykdomas pagal EMĮ, mes, atstovaudami kreditorių užpildome specialią formą, kurioje pateikiami pagrindiniai skolininko ir kreditoriaus duomenys. Teismas, išnagrinėja prašymą ir  per 30 dienų išduoda EMĮ, kuris įteikiamas ir  skolininkui.  Skolininkas savo ruožtu turi du pasirinkimus – sumokėti skolą arba per  30 dienų pateikti prieštaravimą dėl EMĮ. Tokiu atveju ieškovas pasirenka vieną iš šių galimybių –  prašyti  perduoti bylą įprastam civilinių bylų teismui (tuomet byla nagrinėjama pagal tos šalies nacionalinę teisę) arba prašyti ją nagrinėti pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Jeigu skolininkas nepateikia prieštaravimo, EMĮ automatiškai tampa vykdytinu ir pradedamas skolininko skolų išieškojimas.

●       Europos vykdomasis raštas (EVR)

Skolų išieškojimas pagal EVR taikomas neginčytiniems tarpvalstybiniams reikalavimams. Tam, kad EVR būtų efektyvi ir veiksminga priemonė skolos išieškojimui, kreditorius turi žinoti, į kurią ES valstybę yra išvykęs skolininkas ir jo tikslią gyvenamąją vietą. Tuomet mes, atstovaudami kreditorių, teikiame ES valstybės, kurioje turi būti vykdomas teismo sprendimas, gyventojų registrą tvarkančioms institucijoms prašymą dėl skolininko gyvenamosios vietos nustatymo. Taip pat pridedami kiti prašymą pagrindžiantys dokumentai.

Skolininko gyvenimas už LR ribų nėra neįveikiama kliūtis. Žinoma, tokių skolų išieškojimas labai priklauso nuo teisininkų kompetencijos ir patirties. Tad mūsų teisininkai, turintys nemenką sėkmingų tarptautinių skolų išieškojimo patirtį, tokiose  situacijose yra geriausias sprendimas.

Turite skolininką, gyvenantį ne Lietuvoje? Ne bėda! Kreipkitės į mus ir kartu išspręsime šią problemą!

Skambinkite +37069958827

Sena skola

Sena skola

Kai mūsų klientai klausia ar senų skolų išieškojimas gali būti sėkmingas, mes atsakome – Taip, o jei nuo skolos atsiradimo praėjo ne daugiau nei 10 metų, jis yra visiškai paprastas. Būtent tokį laikotarpį numato LR įstatymai ieškinio dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimui. Tad jei nuo įsiskolinimo atsiradimo dienos praėjo mažiau nei 10 metų, suskubkite susigrąžinti tai, kas priklauso Jums.

Priešingu atveju, kai skola atsiradusi seniau nei prieš 10 metų, situaciją vertiname individualiai. Tokiais atvejais LR įstatymai taip pat numato ieškinio pateikimo galimybę. Na, o teismo sprendimas priklauso nuo to, kokios priežastys nurodomos kaip pagrindas, dėl kurio nebuvo kreiptasi anksčiau.

Skolų valstybėms institucijoms senaties terminas kiek trumpesnis – 5 metai. Praėjus šiam laikui galimybė pratęsti šį terminą nesuteikiama, tad tokios skolos jau negali būti išieškomos.

Teismo priteistas priverstinis skolų išieškojimas turi būti pradėtas per 5 metų laikotarpį. Jei vykdomasis raštas 5 metus nebuvo pristatytas antstoliui, mes galime išbandyti kitą galimybę – siekti atstatyti priverstinio skolos išieškojimo senaties terminą.

Šie senaties terminai netaikomi tuo atveju, kai skola susidariusi dėl nemokėtų įmokų vaikų išlaikymui (alimentų). Paprastai alimentai priteisiami mokėti iki kol vaikui sukaks 18 metų arba kol jis mokysis mokymosi įstaigoje. Tačiau net jei vaikas jau tapo pilnametis ir jau nesimoko, susidaręs įsiskolinimas iš vaiko tėvo (ar  motinos) gali būti be jokių papildomų kreipimųsi išieškomas net ir po 10 ar dar daugiau metų.

Jei Jūsų skolininkas pamiršo grąžinti skolą, žinokite, kad jam tai priminti niekada ne per vėlu. Svarstote kaip geriausia tai padaryti? Kreipkitės į mus ir kartu rasime geriausią būdą!

Skambinkite +37069958827

Skolininkas juridinis asmuo

Skolininkas – juridinis asmuo

Kartais klaidingai galvojama, kad skolų išieškojimas iš juridinių asmenų yra problematiškas. Mes šiuo klausimu Jus nudžiuginsime – išieškoti skolą iš juridinio asmens kartais net lengviau nei iš fizinio. Pirmiausia, įmonės ne taip lengvai gali nuslėpti pajamas kaip fiziniai asmenys. Visų antra, verslo savininkai dėl grėsmės verslo reputacijai ir kitų priežasčių dažniausiai geranoriškiau nusiteikę grąžinti skolą nei fiziniai asmenys. Skolų išieškojimas iš juridinių asmenų taip pat gali būti ikiteisminis arba teismo keliu. Mes dažniausiai rekomenduojame išbandyti greitesnį ikiteisminį skolos išieškojimą, o teisminius dokumentus pradedame rengti tuo atveju, jei be teismo sprendimo skolos atgauti nepavyksta.

Vertinant skirtingus juridinius vienetus, skirtumai  slypi tame,   ar  skolų išieškojimas nukreipiamas į asmenines ar į įmonės sąskaitas (ar turtą).

➢       Individualios įmonės ar ūkinės bendrijos skolų išieškojimas pirmiausia

nukreipiamas į įmonės sąskaitas. Tačiau jei iš šių sąskaitų išieškoti skolų nėra galimybės, išieškojimas nukreipiamas į asmenines individualios įmonės ar ūkinės bendrijos savininko pajamas.

➢       Mažosios     bendrijos    bei    uždarosios   akcinės      bendrovės     skolų

išieškojimas gali būti nukreipiamas tik į mažosios bendrijos ar uždarosios akcinės bendrovės sąskaitas ar turtą, tačiau negali būti nukreiptas į asmenines bendrijos, įmonės vadovo, narių ar akcininkų pajamas.

Jei Jums skolingas juridinis asmuo, reikėtų ne delsti, o kuo greičiau pradėti skolos susigrąžinimo veiksmus. Na, o pirmasis žingsnis – mūsų teisininkų konsultacija.

Skambinkite +37069958827

Kodel verta rinktis mus

Kodėl verta rinktis mus?

Vis dar svarstote ar skolos išieškojimui verta rinktis mūsų paslaugas? Būsime atviri, kiti patyrę teisininkai tikriausiai taip pat puikiai atlieka savo darbą. Tačiau atskleisime ir vieną niuansą, kuris tikimės padės Jums apsispręsti. Pirmiausia, teisininkai, kaip ir pridera tokios profesijos atstovams, dažniausiai vadovaujasi TIK rašytiniais įstatymais ir griežta tvarka. Taip, ir mes esame  Temidės „tarnai“, siekiantys, kad teisingumas visuomet nugalėtų. Tačiau taip pat vertiname ir žmogiškąjį santykį su klientais. Ką tai duotų Jums? Mažiau streso minant teismo rūmų slenkstį, kai žinosite, kad šalia Jūsų yra ne tik teisės žinovas, bet ir morališkai palaikyti pasirengęs Žmogus… Lanksčias sąlygas, kai Jums negalint atvykti pas mus, mes atvyksime pas Jus… Ramybės, kai visi su skolos išieškojimu susiję Jūsų rūpesčiai taps mūsų rūpesčiais… Tad jei norite, kad skolų išieškojimas būtų patikėtas tikriems specialistams, vertinantiems klientus ne tik pagal bylos potencialą, bet ir pagal žmogiškumo faktorių, neabejodami kreipkitės į mus.

Mes teikiame profesionalią skolų išieškojimo pagalbą šiais klausimais:
● Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas. Ikiteisminio skolų išieškojimo proceso vykdymas, raginimų atsiskaityti siuntimas skolininkui, įmokų priežiūra. Teisminio skolų išieškojimo dokumentų rengimas, ieškinio sudarymas, atstovavimas teisme.
● Skolų priminimai. Popierinių ir skaitmeninės formos priminimų apie skolą siuntimas paštu ir el. paštu., komunikacija su skolininku telefonu ir susitikimų metu.
● Atsiskaitymų priežiūra. Skolos grąžinimo dalimis priežiūra, terminų sekimas ir įmokų koordinavimas.
● Beviltiškų skolų nurašymas. Konsultacijos ir proceso vykdymas, kai kreditoriui nėra galimybės atgauti skolą (skolininkas miręs, bankrutavęs, likviduotas) siekiant pripažinti įsiskolinimą beviltišku ir susigrąžinti pelno mokestį ar pridėtinės vertės mokestį.
● Kreditorių reikalavimai. Konsultavimas ir priežiūra siekiant išpildyti kreditoriaus reikalavimus ir tenkintinas sąlygas.
● Skolų prevencija. Priminimų siuntimas siekiant išvengti nemokumo ir uždelstų skolų.
●  Derybiniai procesai. Skolininko ar kreditoriaus atstovavimas derybose, taikos sutarties sąlygų nustatymas, taikos sutarties sudarymas.
● Skolininko atstovavimas. Konsultavimas, dokumentų rengimas, atstovavimas teisme ar derybiniuose procesuose.
● Individualių klausimų sprendimas. Kitų su skolų išieškojimu susijusių problemų sprendimas, dokumentų ruošimas ir klientų atstovavimas.
Manote, kad mes galime būti Jums naudingi? Nedvejokite ir skambinkite jau šiandien!
Tel. +37069958827

Papildomos informacijos iš skolų išieškojimas, skaitykite: SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS

dirbtinis intelektas duomenu apsauga Elektroninė prekyba fizinio asmens bankrotas intelektine nuosavybe internetiniu technologiju teise itt kibernetinis saugumas kredito biurai kredito patikrinimas mediacija pavardes keitimas prevencija skola skolininkas Skolos išieškojimo kaina skolos mediacija skolų išieškojimas sutarciu sudarymas teisininko konsultacija teismo orderiai vaiko pavardes keitimas