sutarčių teisė

Sutarčių teisė

Sutarciu teisė
Sutarčių rengimas

Sutarčių teisė

Sutarčių teisė – tai teisės sritis, reglamentuojanti santykius, kurie sudaromi sutarčių pagrindu. Šie santykiai gali būti tarp fizinių ir tarp juridinių subjektų.

Sutartimi laikomas raštiškas susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius santykius. Šiame dokumente  apibrėžiamos  šalių sandorio sudarymo sąlygos, teisės, pareigos ir kiti aspektai. Nors dažniausiai sudaromos dvišalės (tarp dviejų šalių) sutartys, tačiau priklausomai nuo situacijos, vienašalės (vienos šalies) bei daugiašalės (trijų ar daugiau šalių) sutartys kai kuriose veiklose taip pat labai svarbios.   Tinkamai paruoštoje sutartyje nustatomos ir sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atsakomybės. Be to, yra daugybė punktų, kurių apibrėžimas sutartyse apsaugo nuo ginčų tarp šalių ar sutarties vykdymo spragų ateityje. Apie šiuos punktus sutartį pasirašančios šalys kartais net nepagalvoja. Savo ruožtu teisininkai ruošdami sutartis į jas įtraukia visas įmanomas aplinkybes ir nuostatas. Būtent dėl šios priežasties profesionaliai parengtos sutartys padeda išvengti su sutarties vykdymu, šalių teisėmis ar pareigomis susijusių nesklandumų. Teisininkų pagalba naudinga ne tik norint tinkamai parengtos sutarties ar kilus klausimams dėl sutarties vykdymo, bet ir esant poreikiui nuginčyti ar nutraukti sutartį.

Mes teikiame profesionalią sutarčių teisės pagalbą šiais klausimais:

 • Pirkimo – pardavimo sutartys. Konsultavimas, preliminariųjų (sutartis, kuria įsipareigojama ateityje sudaryti pagrindinę sutartį) bei pagrindinių sutarčių rengimas perkant/ parduodant nekilnojamąjį turtą ar kitas materialines vertybes.
 • Mainų sutartys. Sutarčių rengimas siekiant perduoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą ar kitas materialines vertybes, barterinių mainų sutarčių rengimas, kai šalys įsipareigoja perduoti viena kitai prekes ar paslaugas.
 • Paskolos/ skolos padengimo sutartys. Dokumentai, apibrėžiantys paskolos gavėjo ir paskolos suteikėjo įsipareigojimus, paskolos gavimo ir grąžinimo sąlygas bei skolos padengimo sutartys, kuriomis skolininkas perduoda savo turtą kreditoriui kaip užmokestį už negrąžintą skolą.
 • Nuomos sutartys. Sutarčių rengimas, kurių pagrindu už sutartą užmokestį  nekilnojamojo   turto  ar materialinių  vertybių valdymas laikinai perleidžiamas nuomotojui.
 • Lizingo sutartys. Dokumentų ruošimas, kai norima įforminti vienos šalies materialinių vertybių valdymo teisių perdavimą kitai šaliai, o sumokėjus lizingo sutartyje nurodytą užmokestį perduoti ir nuosavybės teises.
 • Neatlygintino naudojimosi daiktu (panaudos) sutartys. Sutarčių rengimas, kai materialinės vertybės be užmokesčio perduodamos vienos šalies kitai šaliai.
 • Statybos ir vartojimo rangos sutartys. Sutartys, sudaromos tarp statybos objektų rangovų ir užsakovų, kuriose apibrėžiami statybos darbų įvykdymo įsipareigojimai, apmokėjimo sąlygos ir kitos nuostatos.
 • Atlygintinų paslaugų teikimo sutartys. Dokumentų rengimas, kai viena šalis įsipareigoja pagal nustatytas sąlygas teikti paslaugas kitai šaliai.
 • Distribucijos sutartys. Sutartys, sudaromos tik tarp įmonių (verslininkų), kai viena šalis įsipareigoja pirkti iš kitos šalies prekes (paslaugas) pagal sutartyje apibrėžtas sąlygas.
 • Vežimo sutartys. Dokumentų rengimas teikiant krovinių gabenimo paslaugas, apibrėžiantis vežėjo ir siuntėjo įsipareigojimus ir teises.
 • Krovinių ekspedicijos sutartysSutartys, sudaromos tarp ekspeditoriaus ir užsakovo, kuriose aptariamos krovinio ekspedijavimo taisyklės abiems šalims.
 • Pasaugos sutartys. Atlygintinės arba neatlygintinės sutartys, reikalingos, kai norima įforminti vienos šalies materialinės vertybės saugojimą kitai šaliai.
 • Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartys. Dokumentai, pasirašomi tarp dviejų ar daugiau šalių, kai kooperuojamas jų turtas ar paslaugos su tikslu  gauti pelną.
 • Taikos sutartys. Dokumentai, dažniausiai naudojami esant teisminiams procesams, kai siekiama nutraukti ginčą abiems šalims sutinkant su sąlygomis, kurias įvykdžius ginčas nutraukiamas.
 • Sutarčių vykdymas, nutraukimas, negaliojimas, nuginčijimas. Konsultacijos ir dokumentų rengimas, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, norint nutraukti ar nuginčyti sutartį, esant kitos šalies sutarties nevykdymui ar netinkamam vykdymui.
 • Derybos. Konsultacijos ir dokumentų rengimas, susijęs su derybų procesais, dalyvavimas juose, projektų ruošimas, reikalingų sutarčių rengimas.
 • Individualių klausimų sprendimas. Kitų su sutarčių teise susijusių problemų sprendimas, dokumentų ruošimas ir klientų atstovavimas.

Jei norite, kad Jūsų verslo procesai būtų sklandūs, pasinaudokite mūsų teisininkų pagalba. Įsigilinę į situaciją ir poreikius pasiūlysime Jums geriausius sprendimus, paruošime reikalingus dokumentus ir pasirūpinsime garantijomis Jums ir Jūsų verslui.