administracinė teisė

Administracinė teisė
Administracinė teisė

Administracinė teisė – viena iš plačiausių viešosios teisės šakų, apimanti viešųjų subjektų statuso, kompetencijos, jų santykių su viešaisiais bei privačiais teisės subjektais reglamentavimą. Administracinė teisė skirstoma į bendrąją (santykiai, susiję su teisinėmis valdžios institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir pan.) bei ypatingąją (santykiai, susiję su specifinėmis viešojo administravimo sritimis, pavyzdžiui, statybos, sveikatos ir pan.)

Sprendžiant administracinės teisės klausimus yra svarbu ne tik išmanyti proceso eigą ir dokumentų pateikimo valstybės institucijoms tvarką. Kartais, net ir tinkamai bei laiku pristačius reikalingus dokumentus atitinkamoms įstaigoms, būna priimami klientų netenkinantys sprendimai. Tai viena iš priežasčių, kodėl verta kreiptis į patyrusius teisininkus vos susidūrus su administracinės teisės klausimais. Profesionalūs specialistai,  įvertinę situaciją, aplinkybes ir individualius niuansus, pasirenka  geriausią problemos sprendimo būdą ir padeda pasiekti pageidaujamą rezultatą. Esant jau įvykusiam procesui ir galiojančiam sprendimui ar nuobaudai, kuri netenkina kliento, teisininkai rengia jos apskundimo dokumentus, vykdo ikiteisminius procesus, o poreikiui esant, atstovauja teismo procesuose.

Mes teikiame profesionalią administracinės teisės pagalbą šiais klausimais:

  • Administracinė atsakomybė. Priskirto  administracinės teisės nusižengimo, nuobaudos skundimas siekiant ją panaikinti arba pakeisti klientui priimtinu kitu sprendimu.
  • Administracinės teisės pažeidimai. Klausimai, susiję su kelių eismo taisyklių, aplinkos apsaugos, viešosios tvarkos pažeidimais.
  • Specialieji leidimai. Procesai, siekiant gauti  transporto priemonės vairavimo, medžiotojo, žvejybos, projektavimo, statybos ir kt. leidimus, sutrumpinti ar panaikinti  jų praradimo terminus.
  • Institucijų veiksmų apskundimas. Skundų, susijusių su netinkamu pareigų vykdymu priimant sprendimus valstybinėse institucijose, rengimas.
  • Ginčų atstovavimas. Atstovavimas ginčuose esant neteisėtiems ar nepagrįstiems valstybės ar savivaldybės institucijų veiksmams ar sprendimams.
  • Klientų atstovavimas. Įvairaus pobūdžio bylų rengimas ir atstovavimas klientams ikiteisminėse institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose ir teismuose.
  • Individualių klausimų  sprendimas. Kitų su administracine teise susijusių problemų sprendimas, dokumentų ruošimas ir klientų atstovavimas.

Jei Jums reikalinga pagalba klaidžiuose administracinės teisės labirintuose, nedvejodami kreipkitės į mus! Mūsų patirtis, profesionalumas ir dėmesys kiekvienam klientui leidžia pasiekti maksimalius rezultatus patiriant minimalias laiko ir išlaidų sąnaudas.