Skolų išieškojimas

Teikiame su skolų išieškojimu susijusias pasalugas:

  • Ikiteisminį ir Teisminį skolų išieškojimą;
  • Skolų priminimas;
  • Atsiskaitymų priežiūrą, tai yra kliento pageidavimu galime už sutartinį mokestį sekti atsiskaitymus, kad Jums būtų mokama laiku;
  • Beviltiškų skolų nurašymą;
  • Kreditorių reikalavimų tenkinimo ir  eilės tvarkos konsultavimas ir priežiūra;
  • Taip pat Jums pagidaujant galime vykdyti prevenciją skolų atsiradimui (priminimų siuntimas);
  • Skolininko atstovavimas. Galime konsultuoti Jus skolos pagrįstumo ir dokumentų peržiūros klausimais;
  • Kitais su skolomis susijusių klausimų konsultacijos.