transporto teisė

Transporto teisė
Transporto teisė

Skolų išieškojimas transport įmonėms

Transporto teisė – tai teisės sritis, apimanti santykių, susijusių su transportu, reglamentavimą. Šią teisės sritį sudaro geležinkelių, kelių, vandens ir oro transporto  teisės.

Nors praktikoje pasitaiko ir su transporto teisės sritimi susijusių situacijų tarp fizinių asmenų,  tačiau dažniausiai šie santykiai sudaromi tarp juridinių arba juridinių ir fizinių asmenų. Dauguma įmonių naudojasi ekspedijavimo paslaugas teikiančiomis bendrovėmis bei vis dažniau savo produkciją tiekia į užsienio šalis. Norint užtikrinti sklandų procesą, aiškiai apibrėžti abiejų šalių atsakomybes ir pareigas, būtinos tinkamai paruoštos sutartys ar kontraktai. Tarptautinės logistikos tvarką nustato CMR konvencija. Deja, kartais dėl tam tikrų priežasčių viena iš pusių nevykdo ar netinkamai vykdo jos nuostatas. Tuomet iškyla teisiniai klausimai, siekiant nustatyti nusižengusios šalies atsakomybę. Vienos iš dažniausių ginčų situacijų – krovinio praradimas, sugadinimas ar pristatymo vėlavimas. Šiuo atveju reikia puikiai išmanyti teisinius niuansus. Nors vežėjas prisiima atsakomybę už saugų krovinio pristatymą, tačiau transporto teisės nuostatos numato keletą išimčių, kurios suteikia galimybę neprisiimti atsakomybės už krovinio sugadinimą ar praradimą. Tad transporto teisė, neabejotinai yra ta sritis, kur reikalingas ne tik profesionalus požiūris, bet ir gebėjimas įvertinti individualią situaciją atsižvelgiant į jos savitumus.

Mes teikiame profesionalią transporto teisės pagalbą šiais klausimais:

  • Kontraktai/ sutartys. Konsultacijos, susijusios su transporto paslaugų kontraktais, sutartimis, šių dokumentų rengimas ar parengtų dokumentų peržiūra.
  • Sutarčių vykdymas. Klausimai, susiję su pasirašytų sutarčių vykdymu, nevykdymu ar netinkamu vykdymu.
  • Atstovavimas. Atstovavimas ekspeditoriams, krovinių vežėjams ar siuntėjams, dalyvavimas derybose, dokumentų rengimas.
  • Teisminiai ginčai. Konsultacijos, dokumentų rengimas ir atstovavimas ginčuose ginant vežėjų ar siuntėjų interesus.
  • CMR konvencija. Klausimai, susiję su CMR konvencija, jos nuostatų vykdymu, atsakomybėmis ir pareigomis.
  • Individualių klausimų  sprendimas. Kitų su transporto teise susijusių problemų sprendimas, dokumentų ruošimas ir klientų atstovavimas.

Jei norite, kad ekspedijavimas ar krovinių pervežimas  vyktų sklandžiai, kreipkitės į mus. Net ir sudėtingiausi procesai su teisininkų pagalba bus paremti garantijomis. O jei susidūrėte su nesklandumais transporto srityje, mes operatyviai padėsime juos išspręsti.