paveldėjimo teisė

Paveldėjimo teisė
Paveldėjimo teisė

Paveldėjimo teisė – tai teisės sritis, nustatanti mirusio žmogaus turtinių ir kai kurių neturtinių teisių ir pareigų perėjimą kitiems žmonėms. Paveldėjimas įgyjamas pagal įstatymą arba (ir) pagal testamentą.

Nors dažniausiai paveldimos materialinės vertybės (nekilnojamasis turtas ar daiktai), tačiau įstatyme numatyta ir nematerialiųjų vertybių paveldėjimo tvarka (vertybiniai popieriai, prekių ženklai, patentai). Vienas pagrindinių rodiklių, nuo kurio priklauso palikimo priėmimo tvarka, teisės į palikimą bei galimybės užginčyti įpėdinių teises į palikimą – ar tai paveldėjimas pagal įstatymą ar pagal testamentą. Paveldėti turtą pagal įstatymą gali mirusiojo giminaičiai (fiziniai asmenys) bei Lietuvos valstybė. Tuo tarpu testamento parengimas suteikia palikėjui daug platesnes galimybes išreikšti savo valią. Šiuo atveju turto įpėdiniais gali būti ir asmenys, gimę po palikėjo mirties, dar nepradėti asmenys jiems gimus, juridiniai asmenys (įstaigos, įmonės, organizacijos). Dažniausiai į teisininkus kreipiamasi dėl testamento sudarymo bei palikimo priėmimo tvarkos klausimų. Svarbus palikimo priėmimo  niuansas yra tai, kad įpėdinis privalo kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo per 3 mėnesius nuo teisės į palikimą atsiradimo dienos. Praleidus šį terminą palikimo priėmimo procedūra tampa sudėtingesnė, t.y. pasitelkiami teisminiai procesai.

Mes teikiame profesionalią įmonių teisės pagalbą šiais klausimais:

  • Paveldėjimas pagal įstatymą. Konsultacijos dėl paveldėjimo pagal įstatymą, teisių į paveldėjimą.
  • Paveldėjimas pagal testamentą. Klausimai, susiję su paveldėjimu pagal testamentą, testamento sudarymu, teisėmis į palikimą.
  • Palikimo priėmimas. Informacija apie palikimo priėmimo tvarką, reikalingus dokumentus, konsultacijos dėl palikimo priėmimo procedūros.
  • Atsakomybė už palikėjo skolas. Klausimai, susiję su paveldėtojo atsakomybe už palikėjo skolas ir kitas prievoles.
  • Ginčai dėl paveldėjimo teisės. Konsultacijos, dokumentų ruošimas, atstovavimas teisminiuose procesuose, kurie susiję su paveldėjimo teisės ir testamento nuginčijimu.
  • Individualių klausimų  sprendimas. Kitų su paveldėjimo teise susijusių problemų sprendimas, dokumentų ruošimas ir klientų atstovavimas.

Nesvarbu, ar norite priimti palikimą, ar ketinate sudaryti testamentą, su paveldėjimo teise susijusius klausimus patikėkite šios srities žinovams. Mes atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus, pasiūlysime geriausius sprendimus ir atiksime viską, kad Jūs būtumėte ramūs dėl savo turto.