Imonių teisė

Teisinės konsultacijos konsultuoja šiais įmonių klausimais:

  • Viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų, asocijacijų steigimas;
  • Įmonių reorganizavimą (jungimo ir skaidyo būdais, pertvarkymą, atskyrimą, restruktūrizavimą, bannkrotą ir t.t ;
  • Akcijų pirkimo ir pardavimo procedūrose;
  • Akcininkų sutartyčių parengime;
  • Įmonių teisinio audito vykdyme;
  • Įmonių įstatinio kapitalo didinime ar mažinime;
  • Įmonės pavadinimo keitime;
  • Prekės ženklo registravime;
  • Kt. su įmonėmis susijusiose procedūrose.