Darbo teisė

Teisinės konsultacijos teikia pagalbą šiais klausimais:

 • Atlygio, priedų už darbą mokėjimo;
 • Darbo sutarčių sudarymo bei vykdymo;
 • Tikslinių (tėvystės, vaiko priežūros ir t.t.) ir kasmetinių atostogų;
 • Drausminių nuobaudų ir materialinės atsakomybės;
 • Darbo laiko nustatymo;
 • Darbo teisės ginčų komisijos;
 • Kitais su darbo teise susijusiais klausimais.

Teisinės konsultacijos rengia šiuos dokumentus:

 • Ginčijant darbo sutarties nuostatas;
 • Atlyginant materialinę žalą darbuotojui ar darbdaviui;
 • Ginčijant darbo sutarties pasikeitimus;
 • Kompensacijų, išeitinių išmokų gavimui;
 • Kitus su darbo teise susijusiais reikalingus dokumentus.

Taip pat rengiame dokumentus ir atstovaujame darbo teisės ginčų komisijoje.