darbo teisė

Darbo teisė

Darbo teise
Darbo teisė

Darbo teisė – tai teisės sritis, apimanti darbo santykių, su jais susijusių teisių  ir pareigų reglamentavimą ir kylančių ginčų sprendimą. Lietuvoje darbo santykių klausimai sprendžiami vadovaujantis LR Darbo kodekso įstatymu.

Visuose darbo santykiuose dalyvauja dvi pusės – darbuotojas ir darbdavys. Kai viena iš pusių nevykdo ar netinkamai vykdo savo pareigas, nesilaiko LR Darbo kodekse ar darbo sutartyje numatytų sąlygų ar dėl kitų priežasčių patiria nepasitenkinimą darbo santykiais, esama situacija sprendžiama pasitelkiant teisininkų pagalbą. Priklausomai nuo problemos specifikos, atstovaujamos pusės (ginamas darbdavys ar darbuotojas) gali būti priimami įvairūs situacijų sprendimo būdai. Atstovaujant darbuotojams dažniausiai sprendžiami su darbo užmokesčiu, priedais, kompensacijomis, išeitinėmis išmokomis, darbo sąlygomis susiję klausimai. Savo ruožtu darbdaviams aktualūs darbo sutarčių sudarymo, dėl darbuotojo kaltės patirtos materialinės žalos atlyginimo, konfidencialumo ir panašūs klausimai. Dažnai į teisininkus kreipiamasi dar tik planuojant kurti verslą. Ir tai labai naudingas sprendimas. Specialistų parengtos darbo, materialinės atsakomybės sutartys ir kiti dokumentai padeda išvengti nesusipratimų ir nesklandumų ateityje.

Mes teikiame profesionalią darbo teisės pagalbą šiais klausimais:

  • Atlyginimai, darbo užmokesčio priedai. Klausimai, susiję su darbo užmokesčiu, atlyginimų priedų skyrimo ir apmokėjimo tvarka, juos reglamentuojančių dokumentų rengimas, ginčų sprendimas darbuotojo ar darbdavio iniciatyva.
  • Darbo sutartys. Įvairių rūšių (neterminuotų, terminuotų, laikinojo, sezoninio) darbo sutarčių sudarymas, dokumentų rengimas ginčijant darbo sutarties nuostatas ar pakeitimus.
  • Darbo apskaita/ atostogos. Klausimai, susiję su darbo laiko fiksavimu ir apskaita, tikslinėmis (tėvystės, vaiko priežiūros ir t.t.) atostogomis.
  • Atleidimas iš darbo. Konsultacijos, susijusios su atleidimo iš darbo pagrįstumu, priklausančiomis išmokomis, dokumentų rengimas kompensacijų, išeitinių išmokų gavimui.
  • Drausminės nuobaudos/ materialinė atsakomybė. Nuobaudų skyrimo tvarką ir materialinę atsakomybę reglamentuojančių dokumentų rengimas, konsultacijos, proceso vykdymas siekiant materialinės žalos darbuotojui ar darbdaviui atlyginimo.
  • Darbo teisės ginčų komisija. Dokumentų rengimas kreipiantis į ikiteisminę darbo ginčų nagrinėjimo instituciją esant individualiems ar kolektyviniams darbo ginčams.
  • Individualių klausimų sprendimas. Kitų su darbo teise susijusių problemų sprendimas, dokumentų ruošimas ir klientų atstovavimas.

Patikėkite su darbo teise susijusius rūpesčius mums! Konsultacijų metu atsakysime į visus iškilusius klausimus, paruošime reikiamus dokumentus, o poreikiui esant atstovausime Jus teisminiuose