Kaip yra vykdomas skolos išieškojimas?

Skolu isieskojimas yra apibrėžiamas LR Skolų išieškojimo įmonių Įstatymas kreditorių apibrėžia kaip fizinį ar juridinį asmenį, kuris pagal sutartį ar teisės aktus turi galiojančią teisę reikalauti, kad skolininkas įvykdytų mokėjimo įsipareigojimą. Šiame procese skolą išieškanti įmonė bendradarbiauja su įmone (kreditoriumi), kuri turi skolininkų, nepasitelkiant teismo pagalbos išieškant skolą. 

Skolų išieškojimas

Šiuo  būdu siekiama atgauti skolą ne teismo tvarka. Tai patogiausias būdas kreditoriui atgauti savo pinigus iš skolininko, nes skolų išieškojimas ikiteismine tvarka leidžia kreditoriui išvengti teismo išlaidų ( atstovavimo, bylinėjimosi, žyminio mokesčio ir kitų išlaidų). Pateikus skolą pagrindžiančius dokumentus, mes Jums suteiksime tinkamą ir savalaikį skolos išieškojimą.

Išieškant skolos bendra tvarka, tai daugeliu atvejų yra pats ilgiausias ir brangiausias skolos atgavimo būdas. Nes proceso šalims reikia vykti į teismo posėdžius, o asmeniui esant užtikrintam, jog skolininkas vilkins procesą arba skolininkas kitais būdais trukdys procesą, šis būdas yra vienas iš nefektyvesnių.

Skolų išieškojimas

Kaip yra vykdomas skolos išieškojimas?

Pasirašius su įmone paslaugų teikimo sutartį, yra atliekamos šios procedūros:

Susisiekiama su skolininkais, įmonė vykdo tiesioginį bendravimą

Skolininkas yra informuojamas apie skolos negrąžinimo pasekmes

Įvertinamos skolininko galimybės grąžinti skolą

Vykdomas skolininko turto ir pajamų vertinimas, tikrinama ar nėra iškeltų bylų dėl įsiskolinimo.

Jei skolininkas neturi galimybės iškart grąžinti skolą, sudaromas skolos mokėjimo grafikas.

Kai skolininkas nesutinka geranoriškai grąžinti skolą, rengiami procesiniai dokumentai teismui skolai išieškoti.

Skolų išieškojimas užsienyje atliekamas pagal analogišką procedūrą

Teikiamos konsultacijos dėl skolų teisminio išieškojimo, priteisimo, bei esant būtinybei, skolų pertvarkymo. 

Skolų išieškojimo kaina svyruoja priklausomai nuo uždelsto mokėjimo, įsiskolinimo sumos ir ar skolininkas yra Lietuvoje ar užsienio valstybėje.

LR Civilinis kodeksas numato skolininkui pareigą padengti kreditoriaus išlaidas susijusias su netinkamu prievolės įvykdymu ( CK 6.63 str. 2 d.), taip pat skolininkui yra numatyta atlyginti išlaidas susijusias su skolos išieškojimu ne teismo tvarka (CK 6.249 str. 4 d. 3 p.). CK 6.57 str. nuostatos nusako, kad išlaidas susijusias su prievolės įvykdymu turi apmokėti skolininkas.