mediacija

Mediacija
Mediacija

Mediacija  tai procesas, kuriuo siekiama taikaus ginčo sprendimo ir abiems šalims priimtinų sąlygų priėmimo. Šiuos rezultatus pasiekti padeda mediacijos procese dalyvaujanti trečioji šalis, t.y. mediatorius.

Iškilus bet kokiems ginčams, dažniausiai abi šalys juos nori išspręsti kuo greičiau ir paprasčiau. Būtent šią naudą ir suteikia mediacija. Vietoje teismo, šiuo atveju, tarpininkaujant mediatoriui, sudaroma taikos sutartis. Mediacijos procesas gali būti taikomas tuose ginčuose, kai pagal įstatymus leidžiama sudaryti taikos sutartį. O nuo 2020 m. sausio 1 d. sprendžiant šeimos teisės bylas (santuokos nutraukimas, vaikų išlaikymo priteisimas, vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymas) taikoma privalomoji mediacija. Pateikti ieškinį teismui dėl šeimos teisės ginčų sprendimo galima tik po mediacijos proceso.

Kito pobūdžio ginčuose pradėti mediacijos procesą galima tiek tuo atveju, kai ginčas nesprendžiamas teisminiu keliu (neteisminė mediacija), tiek kai ginčas jau nagrinėjamas teisme (teisminė mediacija). Pastaruoju atveju, mediacijos proceso laikotarpiu sustabdomas ieškinio senaties terminas. Tai ypač aktualu, kai iki senaties termino likęs trumpas laikotarpis. Tuomet mediacijos būdu nepasiekus rezultato, t.y. taikaus ginčo sprendimo, šalis nepraranda galimybės kreiptis į teismą.

Mediatoriaus vaidmuo šiuose procesuose ne mažiau svarbus už pačių šalių norą taikiai išspręsti ginčą. Nors mediatorius neįtakoja šalių sprendimo, tačiau jam tenka atsakinga užduotis – sudaryti sąlygas, pasiūlyti sprendimus, ieškoti kompromisų ir tarpininkauti ginčo šalims tam, kad konfliktas būtų išspręstas taikiai.

Mes teikiame profesionalią mediacijos pagalbą šiais klausimais:

  • Konsultacijos. Klausimai, susiję su mediacijos taikymu sprendžiant įvairaus pobūdžio ginčus.
  • Privalomoji mediacija šeimos teisės bylose. Mediacijos proceso vykdymas norint nutraukti santuoką, priteisti vaikų išlaikymą, nustatyti vaikų gyvenamąją vietą, bendravimo su vaikais tvarką ir pan.
  • Mediacija sprendžiant įvairaus pobūdžio ginčus. Mediacijos proceso vykdymas sprendžiant su paveldėjimu, darbo santykiais, įmonių teise, administraciniais nusižengimais ir kt. susijusius ginčus.
  • Taikos sutarčių rengimas. Po mediacijos proceso taikos sutarčių rengimas pagal galiojančius teisinius reikalavimus.

Pasinaudokite galimybe iškilusį ginčą išspręsti be teismo procesų. Mūsų profesionali, konfidenciali ir kvalifikuota pagalba gali padėti Jums pasiekti šį rezultatą. Mes dėsime visas pastangas, kad ginčas virstų taika ir sutarimu.